ประชุมขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น.ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางจินดา สุวรรณชัญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยนางกานดา​ ชะนะภู​ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ​ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดลำปาง​ โดยมีนายธนู​ ธิแก้ว พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม​ เพื่อพิจารณาคัดเลือกและวิเคราะห์ข้อมูล​จัดทำฐานข้อมูล (Data Catalog )​ของแต่ละกลุ่มวัย​ เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และประเด็นการขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดลำปาง ณ​ ห้องประชุม​ 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

Skip to content