ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง จัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง โดยมี นายณรงค์ พันหนูเทียน รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567″ โดยมีบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมพระบาท 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

Skip to content