ประชุมเตรียมรับการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายณรงค์ พันหนูเทียน รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน การประชุมเตรียมรับการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมพระบาท 1 ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

Skip to content