แนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แนวทาง_merged-1_merged

5-tips-success

PDF Embedder requires a url attribute
Skip to content