ประชุมคณะกรรมการจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2567

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน​ 2566 เวลา 09.30​ น. ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางจินดา สุวรรณชัญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนางนุจรินทร์ อุปวัฒนานันท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2567 โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง​ ประธานการประชุมพร้อมด้วย นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางวรรณวิไล กันเพ็ชร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และคณะกรรมการจัดงานฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อให้การเตรียมการจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

Skip to content