ประชุมการขับเคลื่อนความร่วมมือบูรณาการนิเทศการศึกษากับหน่วยงานการศึกษาในระดับจังหวัด

วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายณรงค์ พันหนูเทียน รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนความร่วมมือบูรณาการนิเทศการศึกษากับหน่วยงานการศึกษาในระดับจังหวัด พร้อมด้วย คณะกรรมการประเมินฯ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนความร่วมมือบูรณาการนิเทศการศึกษากับหน่วยงานการศึกษาระดับจังหวัด ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1, เขต 2, เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน สำนักงานอาชีวศึกษาจัังหวัดลำปาง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง และท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมพระบาท 2 ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปา

Skip to content