ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ระดับพื้นที่จังหวัดลำปาง (โต๊ะข่าว)

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน​ 2566 เวลา 09.30​ น. ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางจินดา สุวรรณชัญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ระดับพื้นที่จังหวัดลำปาง (โต๊ะข่าว)​ ครั้งที่​2​/2567 โดยมีนายประสงค์​ หล้าอ่อน​ ปลัดจังหวัดลำปาง​ ประธานการประชุม เพื่อรายงานการขับเคลื่อนแผนป้องกันยาเสพติดของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุม ชั้น 2​ ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง

Skip to content