ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (e-GP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไตรมาสที่1

ไตรมาสที่2

ไตรมาสที่3

ไตรมาสที่4

Skip to content