สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตามแบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 คลิกที่นี่

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566 คลิกที่นี่

Skip to content