Category: กลุ่มอำนวยการ

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.3...

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  ครั้งที่ 4/2564 และร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากร จำนวน 2 ท่าน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา10.30...

ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม)

ประกาศ กศจ.ลำปาง การรับสมัครคัดเลื...

ประชุม “เชิงปฏิบัติการทบทวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.0...

Skip to content