7 ธันวาคม 2566 วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 06.30 น. ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางรุ่งทิพย์ ถ้ำทอง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาณ เพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมแสดงพลังความรัก ความหวงแหนในสถาบันหลักของชาติ และได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ วิหารหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

Skip to content