ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับศึกษานิเทศก์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 10:00 น. ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายณรงค์ พันหนูเทียน รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ นางรวิสรา บุญทาหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นางสาวอัมรินทร์ บุญเอนก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมพระบาท 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

Skip to content