ประชุมการจัดทำรายงานควบคุมภายในของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายณรงค์ พันหนูเทียน รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมการจัดทำรายงานควบคุมภายใน ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อดำเนินการตรวจสอบ และทบทวนข้อมูล พร้อมทำจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ณ ห้องประชุมพระบาท 2ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

Skip to content