สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางจัดอบรมพัฒนาครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน “รวมพลังยกระดับ O-NET และคุณภาพการศึกษาให้ก้าวกระโดด ภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด” ณ ห้องประชุม อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย วิทยากรโดย อาจารย์ทนง โชติสรยุทธ์ 15 สิงหาคม 2563

Skip to content